Reklamy

Witaj

Powstała w 1904 roku z inicjatywy miejscowych rzemieślników i to oni właśnie pełnili patronat nad strażą w pierwszych latach jej działalności. Pierwszym komendantem (ok. 1922 roku) był Wiktor Sołtysek, obecnie funkcję tę – prezesa OSP pełni Konrad Paluch, a naczelnikiem jest Bernard Paluch. W 1924 roku wybudowano drewniane pomieszczenie, w którym mieściła się ręczna sikawka i zbiornik na 800 litrów wody. W 1931 roku wybudowano remizę z cegły a pomieszczenia drewniane służyły jako budynek gospodarczy i mieszkalny dla stróża nocnego. W latach 1984–87 z inicjatywy mieszkańców wsi Fałkowice wybudowano nową remizę połączoną ze świetlicą. W 1989 roku jednostce nadano sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Fałkowice, a w 1994 roku OSP Fałkowice została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Reklamy

Pozycjonowanie tanio


Reklamy

Zjawy i demony
www.parapsychologia.zjawa.com
Reklama